Excalibur

Tento mystický meč ukryt hluboko v lesích jest, připevněn osmi kouzelnými zámky. Tyto zámky mohou otevřít pouze rytíři kulatého stolu, kteří jsou hodni jeho jílec uchopiti, prokázajíc své schopnosti v osmi rytířských ctnostech.

Týmová akční hra Excalibur je zážitkový program určený pro posílení týmové spolupráce, uvědomnění si vlastní zodpovědnosti v týmu a důvěry ve schopnost dokázat zdánlivě nemožné prostřednictvím týmové spolupráce .

Celá koncepce je zasazena do středověku a Rytířské skupině, pro kterou existovala jasná a přehledná pravidla v oblasti fyzické, duševní i morální. Program tedy působí na účastníky celistvě ve všech těchto oblastech.

Pro navození pravé amtosféry středověku jsou v programu využity odpovídající kostýmy, pomůcky, hudební doprovod, způsob vystupování lektorů i exteriéry.

Smyslem dvoudenní hry je společně splnit 8 rytířských ctností a tím získat klíče k vyzvednutí Excaliburu.