Jak se prosadit slovem i tělem

Co má společného schopnost prosadit svůj názor a sebeobrana ? Na první pohled málo, obě témata mají k sobě velmi blízko!  Naše prvotní emocionální reakce při náhlém fyzickém napadení je stejná, jako když Vás překvapí kolega s nějakým "nesmyslným" názorem. V zásadě jde totiž o pocit ohrožení. Jsme připraveni Vám prokázat, že zvyšující se schopnost fyzické obrany zvyšuje vaše sebevědomí při vyjednávání.

Jak se prosadit slovem i tělem je zcela unikátní program, který nabízí novou alternativu pohledu na individuální schopnost prosadit svůj názor prostřednictvím zvyšování sebevědomí a současně získat schopnosti ve fyzické i neverbální sebeobraně. Program účastníkům podrobně odhaluje několik rovin sebeprosazení : na fyzické úrovni, vyjednávání v kritických situacích, prosazení vlastního názoru, reakce v situacích, kdy slova nestačí. Ve všech těchto úrovních získají účastníci toretické i praktické znalosti a zkušenosti .

Lektoři formou instruovaných simulací a her využívají teorie z oblasti základů poznatků o emocích, behaviorální psychologie, emočního leadeshipu, vzorců obranných mechanismů a poznatků neurovědy. Lektoři částí prosazení slovem díky svým vlastním praktickým zkušenostem s managementem týmů v korporacích dokáží propojit teoretické znalosti a dovednosti s konkrétní problematikou účastníků. Lektor prosazení tělem je dlouholetým instruktorem sebeobranných technik a trenér karate. Jeho profesní zdatnost dokládá několikanásobné medailové umístění na vrcholných světových a evropských soutěžích v karate.

I přes fyzickou aktivitu s prvky fyzického kontaktu je bezpečnost účastníků prioritou lektorů a veškeré fyzické aktivity probíhají řízenou simulací a pod dohledem zkušeného trenéra.