Manager 2.0

Vzdělávací trh nabízí celou škálu tréninků manažerských dovedností. Naší doménou je celistvý přístup rozvoje manažera jakékoliv úrovně ve 3 pilířích. Z našich zkušeností víme, že trénink pouze několik témat z celé problematiky vedení lidí nepřináší efekt.

Strategické řízení

Manažer je ztotožňuje se svou rolí a zodpovědnostmi a dokáže využívat strategický nadhled, vyhledávat prostor pro růst výkonnosti týmu, reagovat a řídit změny, předcházet a minimalizovat rizika a realizovat potřebné změny.

People management

Manažer využívá manažerské nástroje pro sestavování a efektivní řízení týmu. Stanovuje a vyhodnocuje individuální výkonnostní i rozvojové cíle, je schopen pracovat s individuální motivací členů týmu.

Osobnost a sebevedení

Manažer zná svou osobnost a převažující styl vedení lidí a využívá znalost situačního vedení lidí v praxi. Současně dokáže podporovat své silné stránky a eliminovat omezení. Zná svou motivaci, pracuje s ní a stanovuje si rozvojové cíle.

Součástí tréninkových programů je obvykle individuální diagnostika Emočního leadershipu, akční workshopy při kterých pracujeme s konkrétními situacemi a manažerské shrnutí.

Účastníci si tak odnášejí konkrétní výstupy potřebné pro stanovení vlastní cesty rozvoje.