Obchodník 2.0

Téměř všichni obchodníci znají základní principy procesu prodeje. Proč tedy nejsou všichni stejně úspěšní ? 

Úspěch v moderním světě obchodování již není podmíněn "cool icebreakem" ani snahou poskytnout co nejpřesvědčivější sadu argumentů. Skutečný úspěch prodeje není skryt v dokonalém produktu, ale je podmíněn schopností pomoci zákazníkovi rozvíjet a usnadnit jeho podnikání . To klade na obchodníky současnosti a budoucnosti daleko větší nároky. 

V kompletním programu tréninků Obchodník 2.0 se naučíte využívat zákonitosti prodeje řešení, odhalení osobnosti, pochopíte roli emocí a předsudků, konkurenční strategie ..... tedy kompletní sadu "nářadí" pro excelentní výsledek .