Týmové DNA

"Týmové DNA" je unikátní program, který nabízí zcela inovativní pohled na excelentní týmovou spolupráci prostřednictvím individuálního rozvoje účastníků. Program se neodehrává na obecné rovině "správných" pravidel chování a komunikace v různých situacích, ale odhaluje charakter jednotlivých účastníků a vliv tohoto charakteru na jednání ve skupině - týmu.

Lektoři formou instruovaných simulací a her využívají teorie z oblasti základů poznatků o emocích, behaviorální psychologie, emočního leadeshipu, chování v sociálním prostředí, psychologie týmu a poznatků neurovědy. Lektoři díky svým vlastním praktickým zkušenostem s managementem týmů v korporacích dokážou propojit tyto teoretické znalosti a dovednosti s konkrétní problematikou firemní sociální skupiny.

Celý program je veden zábavnou formou s interaktivním zapojením účastníků do simulací, her a návrhů, jak řešit konkrétní situace či odhalit témata. Cílem tohoto přístupu je především "Poznání a sebepoznání zážitkem". Díky tomu dosahujeme efektu nenásilného odhalení vlastních předsudků, paradigmat a omezeních s tím spojených. Motivaci ke změně nesprávných postojů vyvoláváme přirozeně, naší zásadou je nenarušovat vnitřní integritu účastníka. Koncepce programu má vývojový charakter od odhalování "definice týmu" až po individuální příspěvek každého člena.